MAS HUSHENDAR,S.H.,M.H. Wakil Ketua PT Kalimantan Timur Dr.Drs.H.MANSYUR,SH,MH Wakil Ketua PTA Samarinda